Privacyverklaring

Elfsquad, een in Nederland geregistreerd bedrijf met geregistreerd KVK nummer 64311775, gevestigd te Dopheide 12, 9202PB te Drachten, Nederland. Elfsquad begrijpt het belang van het beschermen van uw privacy wanneer u onze website gebruikt. Deze privacyverklaring vertelt u over de informatie die Elfsquad op zijn websites kan verzamelen, hoe de informatie wordt gebruikt en hoe u toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie die wij mogelijk verzamelen.

Als u als bezoeker ervoor kiest zich te registreren of informatie aan Elfsquad te verstrekken via deze website (de ‘Site’), stemt u in met het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Houd er rekening mee dat deze site links naar andere websites bevat, inclusief, zonder beperking, websites die worden onderhouden door Elfsquad en andere gelieerde entiteiten van Elfsquad. Merk ook op dat de Elfsquad derden kan gebruiken om de Elfsquad -websites geheel of gedeeltelijk te hosten of te helpen bij het onderhoud.

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of niet van mening bent dat uw zorgen zijn weggenomen, kunt u uw vragen aan ons richten via de juiste e-maillink in het gedeelte ‘Contact’ hieronder.

1. Verzameling van uw persoonlijke gegevens. U kunt toegang krijgen tot veel delen van onze site zonder persoonlijk identificeerbare gegevens in te dienen. U kunt vrijwillig ervoor kiezen om Elfsquad identificeerbare persoonlijke gegevens te verstrekken door formulieren in te vullen, e-mails te verzenden of andere middelen die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden verstrekt. De persoonlijk identificeerbare gegevens die we van u zouden verzamelen als u daarvoor kiest, omvatten doorgaans uw naam en titel, e-mailadres, postadres, telefoon en informatie over uw bedrijf. Naast informatie die u vrijwillig verstrekt, kan Elfsquad, naar eigen keuze, aanvullende informatie over u verzamelen uit bronnen van derden. Persoonlijke gegevens verzameld door Elfsquad zullen redelijkerwijs noodzakelijk zijn om aan uw verzoeken te voldoen en de meest relevante, gerichte aanbiedingen en informatie van Elfsquad te verstrekken. Al dergelijke verzamelde informatie zal hierin worden aangeduid als “Persoonlijke gegevens”.

Bovendien bewaakt Elfsquad inkomende en uitgaande siteverkeersgegevens om problemen met zijn servers te diagnosticeren en zijn site te beheren. Elfsquad gebruikt deze gegevens ook om brede demografische informatie over zijn bezoekers, klanten en partners in het algemeen samen te stellen.

Hieronder volgt een lijst met voorbeelden waar u ervoor kunt kiezen om via deze site specifiek en vrijwillig persoonlijke gegevens aan Elfsquad te verstrekken, die Elfsquad kan gebruiken voor elk doel dat is aangegeven op het moment van uw inzending:

 • Vraag een kopie aan van de publicaties van Elfsquad, zoals whitepaper (s);
 • Registreer u voor toegang tot bepaalde delen van de site, zoals de supportdesk, community en applicatie (s);
 • Verzoek om toegang tot demo’s;
 • Neem contact met ons op voor meer informatie over producten, diensten, evenementen en programma’s of om vragen of opmerkingen in te dienen bij Elfsquad;
 • Abonneer u op nieuwsbrieven, informatie, waarschuwingen, aanbiedingen en andere communicatie;
 • Een cv of sollicitatie indienen voor mogelijke tewerkstelling bij Elfsquad;
 • Deelnemen aan enquêtes, quizzen, promoties of wedstrijden die van tijd tot tijd beschikbaar zijn op de Site;
 • Registreer voor aanwezigheid of sponsoring op evenementen, webinars en conferenties.


2. Gebruik van uw persoonlijke gegevens. Elfsquad gebruikt persoonlijke gegevens die via de site zijn ingediend om klanten, partners, klanten- en partnerperspectieven en andere contacten een manier te bieden om met ons team te communiceren. Elfsquad verzamelt de persoonlijke gegevens van u om relaties aan te gaan en te onderhouden, en om u beter van dienst te kunnen zijn. Indien nodig kan Elfsquad de persoonlijke gegevens ook afzonderlijk of in combinatie met reeds bestaande informatie gebruiken.

Door vrijwillig uw persoonlijke gegevens in te dienen, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. In sommige omstandigheden kan Elfsquad persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt, delen met betrouwbare zakenpartners. We zullen dergelijke externe zakelijke partners alleen gebruiken om diensten aan ons of namens ons te leveren, en het is hun verboden die informatie voor een ander doel te gebruiken.

Persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar Elfsquad (of zijn respectieve zakelijke partners en leveranciers) faciliteiten onderhouden. Dit kan overdracht naar landen omvatten zonder regels voor gegevensbescherming die vergelijkbaar zijn met die in uw land van verblijf. U erkent en stemt ermee in dat door persoonlijke gegevens aan Elfsquad te verstrekken via deze site, u instemt met de overdracht van dergelijke persoonlijke gegevens over internationale grenzen als nodig voor de verwerking van uw verzoeken.

Vanwege de bestaande wettelijke, regelgevende en beveiligingsomgeving kan Elfsquad onder bepaalde omstandigheden worden verplicht om geaggregeerd niveau of persoonlijk identificeerbare gegevens die via de Site bij Elfsquad zijn ingediend, bekend te maken. Elfsquad zal redelijke inspanningen leveren om dergelijke openbaarmakingen te beperken tot een van de volgende omstandigheden:

 • waar Elfsquad te goeder trouw gelooft dat dit vereist is als reactie op een dagvaarding of een ander juridisch proces;
 • waar redelijkerwijs vereist om dit te doen om de gegevensbeveiligingsmaatregelen, apparatuur, technische operaties en dergelijke van Elfsquad te onderhouden, bij te werken of anderszins te implementeren;
 • waar redelijkerwijs noodzakelijk om personen, entiteiten te identificeren, contact op te nemen of juridische stappen te ondernemen om de rechten van Elfsquad te behouden of af te dwingen, inclusief maar niet beperkt tot de handhaving van de Voorwaarden voor deze Site;
 • de rechten of eigendom van Elfsquad beschermen en verdedigen;
 • in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van het publiek of van gebruikers van de Elfsquad -producten, -diensten en de site te beschermen.


Daarnaast kan Elfsquad ook Persoonsgegevens bekendmaken in verband met de verkoop, toewijzing of andere overdracht van het Elfsquad -bedrijf of een deel daarvan, of als onderdeel van een beveiligingsaudit.

3. Bescherming van uw persoonlijke gegevens. Elfsquad levert substantiële inspanningen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens, voorkeuren en andere informatie die het via deze site heeft verzameld te beschermen en zal nooit bewust toegang geven tot deze informatie aan iemand buiten Elfsquad anders dan hierin beschreven. Elfsquad heeft een substantiële investering gedaan in zijn server-, database-, back-up- en firewalltechnologieën om de informatieactiva van het Elfsquad -netwerk te beschermen, inclusief de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens die via deze site worden verzameld. Deze technologieën worden ingezet als onderdeel van een geavanceerde beveiligingsarchitectuur en -protocol.

U moet ook uw steentje bijdragen aan het beschermen van uw informatie. Uw Elfsquad -gebruikersnaam en elk wachtwoord (als dit wordt verstrekt of uitgevoerd) zijn vertrouwelijk en we raden u aan deze aan niemand bekend te maken. Helaas kan vanwege de aard van internet als een openbaar transmissienetwerk niet worden gegarandeerd dat het netwerk van Elfsquad noch gegevensoverdracht via internet 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om persoonlijke gegevens te beschermen die door u aan ons worden doorgegeven, kan Elfsquad daarom niet instaan voor de veiligheid van dergelijke informatie. Alle persoonlijke gegevens die aan ons worden doorgegeven, zijn dus op eigen risico. Zodra we Persoonsgegevens ontvangen, spant Elfsquad zich in om de vertrouwelijkheid van deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

We delen informatie, inclusief persoonlijke informatie, met onze externe serviceproviders die we gebruiken voor het hosten en onderhouden van onze websites, applicatie-ontwikkeling, back-up, opslag, betalingsverwerking, analyse en andere diensten voor ons. Deze externe serviceproviders hebben mogelijk toegang tot of verwerking van uw persoonlijke gegevens om deze services voor ons te leveren. We staan onze externe dienstverleners niet toe om de persoonlijke informatie die we met hen delen te gebruiken voor hun marketingdoeleinden of voor enig ander doel dan in verband met de diensten die zij ons bieden.

4. Cookies. Als u informatie bekijkt of downloadt, kunnen we het bezoek volgen door het gebruik van “cookies”. Cookies zijn stukjes informatie die een website overbrengt naar de harde schijf van een persoon voor archiveringsdoeleinden. Het gebruik van cookies is een industriestandaard en u vindt cookies op de meeste grote websites. Cookies helpen Elfsquad om informatie af te stemmen op uw voorkeuren en om te zien welke delen van de website het meest worden bezocht. Elfsquad gebruikt nooit cookies om informatie van uw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden. De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren. Als u dit doet, is het echter mogelijk dat u de Site niet volledig kunt gebruiken.

5. Webbakens. Pagina’s op deze site kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die webbakens worden genoemd en soms ook single-pixel gifs of clear gifs worden genoemd. De webbakens kunnen worden gebruikt om cookies op onze hele site te leveren om het aantal gebruikers en het volgen van siteactiviteit.

6. Links naar andere websites. Deze site kan links bevatten naar websites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden en niet werken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wanneer u via deze site naar andere websites linkt, zijn deze privacyverklaring en onze privacypraktijken niet langer van toepassing. We raden u aan het privacybeleid van elke website te lezen voordat u persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeeft. Elfsquad is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke websites van derden.

7. Keuzes met betrekking tot het gebruik van persoonlijke informatie. Wanneer u vrijwillig uw persoonlijke gegevens aan Elfsquad verstrekt via deze site, zal Elfsquad uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Mocht u op enig moment besluiten dat u geen elektronische communicatie wilt blijven ontvangen, dan kunt u zich afmelden of zich afmelden voor dergelijke communicatie door middel van een link in elke dergelijke communicatie naar het voorkeurscentrum, of als niet daarin vermeld, door een e-mail te sturen of contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie “Contact” van deze Privacyverklaring.

8. Correcties, toegang en updates van uw persoonlijke gegevens. Elfsquad streeft ernaar uw persoonlijke gegevens zo nauwkeurig mogelijk te houden. Indien u op enig moment uw persoonlijke gegevens wenst te bekijken, te corrigeren of bij te werken, kunt u uw relevante profiel of registratie (indien van toepassing) bijwerken of contact met ons opnemen via de contactgegevens in de sectie Contact met ons hieronder; Elfsquad zal aan dergelijke verzoeken voldoen zodra dit commercieel redelijk is of door de wettelijke wetgeving wordt bepaald. Om de veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen, moet u op het moment van een dergelijk verzoek voldoende bewijs van uw identiteit verstrekken voordat er persoonlijke gegevens door Elfsquad beschikbaar worden gesteld.

9. Dataretentie. De persoonlijke gegevens die u aan Elfsquad verstrekt, worden alleen bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals wettelijk vereist. Door het bewaren van uw persoonlijke gegevens kan Elfsquad u ononderbroken gepersonaliseerde diensten blijven leveren.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring. Elfsquad behoudt zich het recht voor om dit beleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan u te wijzigen. Als u de site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in deze voorwaarden, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. Elfsquad zal redelijke maatregelen nemen om u op de hoogte te stellen als er een wezenlijke wijziging is in onze privacypraktijken met betrekking tot het gebruik van de informatie die u aan Elfsquad hebt verstrekt. Elfsquad zal deze wijzigingen opvallend vermelden in onze Privacyverklaring. Elfsquad zal ook een bericht op de startpagina van zijn Site plaatsen dat de Privacyverklaring is gewijzigd en zal een link naar de Privacyverklaring bevatten.

Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring, of als u informatie of mededelingen die u ontvangt in overeenstemming met deze Privacyverklaring wilt wijzigen of stopzetten, stuur dan een e-mail naar support@elfsquad.io met als onderwerp Privacy.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies